Psikolojide Kapsayıcı Araştırmanın Unutulan Önemi.

Kapsayıcı araştırma psikolojisi, psikoloji alanında en son moda sözcüktür ve daha kapsayıcı araştırmalara önemli bir ihtiyaç vardır. Özellikle psikolojideki araştırmalar cinsiyet, ırk, etnik köken, cinsel yönelim, sosyal sınıf ve diğer faktörlerin bireylerin deneyimlerini nasıl şekillendirdiğini ve bunların kişinin kimlik duygusunu nasıl şekillendirdiğini anlamaya odaklanmalıdır; bunların hepsinin psikolojik sağlık ve refah üzerinde etkileri vardır.


Kapsayıcı araştırma neden bu kadar çok önemlidir?


Psikoloji geniş bir çalışma alanıdır ve ilerlemeleri büyük ölçüde araştırmalara bağlıdır. Ancak araştırmaların sıklıkla gözden kaçırılan bir unsuru kapsayıcı araştırmanın önemidir. “Psikolojide Kapsayıcı Araştırma”, psikolojik konularda araştırma tasarlarken ve yürütürken çok çeşitli bireyleri ve popülasyonları dikkate alma ihtiyacını özetleyen bir ifadedir. Bu kapsayıcı yaklaşım olmadan, önemli veriler denklemin dışında bırakılabilir. Bu da hatalı bulgulara ve yeni keşif fırsatlarının kaçırılmasına yol açar.Kültürün etkisinden cinsiyet farklılıklarına kadar, farklı bakış açılarını dikkate almamanın olası sonuçları çok büyüktür ve herhangi bir psikolojik konuyu araştırırken bunun dikkate alınması önemlidir. Psikologların kapsayıcı araştırma çağrısına kulak verme ve herkesin sesinin duyulmasını sağlama zamanı gelmiş de geçiyor maalesef.İnsanlığın karmaşıklıklarını çözmeye devam ettikçe, psikolojide kapsayıcı araştırmanın önemi giderek daha açık hale geliyor. Geleneksel olarak çoğunluk nüfusa odaklanmış olsa da, küreselleşen dünyamızın gerçekleri daha geniş bir araştırma kapsamını gerektirmektedir.


Azınlığı ve dışlanmış grupları göz ardı ederek düşünme, hissetme ve etkileşim şeklimizle ilgili önemli içgörüleri gözden kaçırma riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. İnsan deneyimini daha kapsamlı bir şekilde anlamaya çalışırken, psikolojide kapsayıcı araştırmanın önemini benimsememiz hayati önem taşıyor.


Dahil Etme Türleri :

Araştırmada kapsayıcılık ihtiyacına ilişkin artan farkındalığın ortasında psikoloji, çalışmaların nasıl yürütüldüğüne ilişkin büyük değişimin ön saflarında yer alıyor. “Psikolojide Kapsayıcı Araştırmanın Önemi”nin göz ardı edilmesi giderek zorlaşıyor ve çeşitli katılım türleri artık temel olarak kabul ediliyor.

Bunlar yaş, ırk, cinsel tercihler, cinsel yönelim, kültürel geçmiş, uyruk ve cinsiyetten engellilik ve sosyoekonomik duruma kadar uzanır. Her biri, sonuçların anlamlı ve sağlam olmasını sağlamak için araştırmanın toplumun tüm kesimlerini yeterince yansıtmasını sağlama ihtiyacına değiniyor.

Bu tür sıkı önlemler olmadan, psikoloji araştırmalarının bütünlüğü sorgulanabilir. Kapsayıcılık vurgusu araştırma sürecinin önemli bir parçasıdır ve öncelik vermeye devam etmemiz gerekir.

Kapsayıcılığın Faydaları :

Dahil etme, kalıpları ve eğilimleri homojen bir örneklemle mümkün olamayacak şekillerde keşfetmemize olanak tanır. Dahası, bize psikolojik araştırmanın çok daha geniş bir potansiyel uygulama yelpazesini sağlayabilir.

Kapsayıcılığın öneminin bilincinde olarak araştırmamızın mümkün olduğunca sağlam ve etkili olmasını sağlayabiliriz. Ek olarak, psikolojik dünyanın daha eksiksiz bir resmini sunarken, insan davranışına ve onun karmaşıklığına ilişkin anlayışımızı da geliştirebilir. Ayrıca bulgularımızı daha iyi bir bağlama oturtmamıza ve daha anlamlı sonuçlar çıkarmamıza olanak sağlayabilir.


Katılımın Zorlukları

Ruh sağlığı uzmanları olarak kapsayıcı araştırma psikolojisinin önemini anlamalı ve çalışmalarımızın nüfusumuzun çeşitliliğini yansıtmasını sağlamalıyız. Ne yazık ki, psikolojik araştırmalara dahil olmanın kaynak ve fon eksikliğinden belirli demografik grupların yeterince temsil edilmemesine kadar çok sayıda zorluğu vardır.

Belirli bireyler çalışmaların dışında bırakıldığında araştırma sonuçları çarpık olabilir, bu da kolektif popülasyonu doğru şekilde yansıtan sonuçlara varmayı zorlaştırır. Araştırmada uygun şekilde temsil edilmediğimizde, belirli grupları etkileyen sorunları gözden kaçırıyor ve onların ihtiyaçları açısından etkisiz olan stratejiler uyguluyor olabiliyoruz.

Ruh sağlığı müdahalelerinin etkilerinin daha kapsamlı anlaşılmasını sağlamak için tüm bireylere açık ve kabul edilen bir araştırma ortamı yaratmaya çalışmalıyız.

 

 

Leyla Aslanlı Gökmen

Pedagog. Psikolojik Danışman, Aile Danışmanı, Akademik Yazar