Duyu Bütünləmə uşaqlar üçün önəmi

Günlük həyatda istifadə etdiyimiz bütün hərəkətlərin beyin tərəfindən nevrolojik qavranılmasıdır duyu bütünləmə. Görmə eşitmə iybilmə dadbilmə və toxumnma duyuları hamımıza aydındır. Ama biz proprioseptiv və vestubilyar duyğuları üzərindədə dayanırıq. Əlavə olaraq dsm 5 dən sonra introseptiv duyğularda bu sıralara əlavə olundu. Duyusal əksiyliklər inkişaf mərhələlərini və uşağın sosial mühitlə olan əlaqələrini pozduğu kimi autizm əqli gerilik inkişaf ləngiməsi dovn serebral palsi kimi problemlərdədə effetkivdir


Duyu bütünləmə terapiyasını ergoterapist A.Jean Ayres inkişaf etdirmişdir. O, duyu bütünləmə terapiyasının təməlini qoyan vəsait və texnikaların tətbiqinə töhvələr vermişdir. Bu yeni terapiya modeli, uşaqlardakı duyğusal və motor çətinlikləri müalicə (terapiya) edən erqoterapistlərin pasientə baxış şəklini dəyişdirmişdir. Dr.Ayres uşaqların günlük yaşamdakı funksionallıqlarını artırmaq üçün neyroloji dəyişiklərin lazım olduğunu və bunun üçün də terapiyada duyğusal toxunuşların önəmini, terapiyanın uşaq tərəfindən yönləndirilməsi və oyun üstünlüyünü göstərmişdir.


Hüseyn Kərimov

Duyu Bütünləmə mütəxəssisi